دستگیری مظنون بمبگذاری پاریس بوسیله پلیسهای لباس شخصی

یک مظنون به بمب گذاری در پاریس به دست پلیس های لباس شخصی دستگیر شد.

دانلود (3.79 مگابایت) گزارش تخلف منبع

تاریخ ارسال : 7 تیر 1395

ویدیوهای پیشنهادی